Accountancy

 • Het voeren/nazicht van uw boekhouding, dit zowel voor eenmanszaken en vennootschappen
 • Opstellen en optimaliseren van de jaarrekening
 • Besprekingen en adviezen

Fiscaliteit

 • Aangifte van de personen- en vennootschapsbelasting
 • Indienen van de BTW-aangiften, BTW-listings, intracommunautaire aangiften & intrastat
 • Begeleiding, verdediging & advies bij belastingen & BTW-controles
 • Allerhande fiscale adviezen

Advies

 • Advies over de meest aangewezen financieringsvorm
 • Samenstelling van het financieringsdossier & de bijstand bij contacteren met bankiers
 • De waarderingsbepaling van ondernemingen bij overname, splitsing, fusie, ...
 • Advies en begeleiding bij herstructureringen

Startersservice

 • Inschrijvingen en aanpassingen bij de kruispuntbank van ondernemingen
 • Aanvragen van een BTW-nummer
 • Opstellen van een financieel plan
 • De aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
 • Het opmaken van verslagen en publicaties
 • Het aanvragen van vergunningen

Overname en waardebepaling

 • Begeleiding bij overname
 • Waardering van vennootschappen
 • Samenstelling van het financieringsdossier